Forum "General Annotathon issues, using the interface, bugs etc."

Thread subject: Genomic Sequence

[ Return to forums ]
Genomic Sequence
ashru2006
20 Apr 2018 8:24
Non evaluated contribution

>GOS_7191010 [ Global Ocean Sampling expedition : Open Ocean : Tropical South Pacific : International : 600 miles from F. Polynesia ]
CAATCTTCAGTTAGGATATAGTCATGATATTGATTTTGATATACCTGAAGGTATAAAAATTAACGTGGAAAAACAAACAACATTAAAAATTTCAGGTTTT
GATAAACAACAAGTTGGATCAGTTGTATCAAAATTAAAAACTTTGCGTAAAATTGAACCATATAAAGGCAAAGGTATTAGAGAAAAAGGTCAATATGTTC
TTAAAAAAGAGGGAAAGAAAAAATAATGAAATTAAACACCAGTAAAAGAAAAAGATTTAGAGTAAGTAACAAAGTAAAAAATGTTGCCTCAAATAATAGA
TTTAGATTAAGTATATCTAGATCTTCAAAAAATATTTCAGCACAAATTATTGACGATAAAAAAAGTGTAACTTTAATTTCAGCTTCGTCTATTGAAAAAG
ATATTAAACCTAATACTAAAATAAATAAAACAGAATTATCAAAAATTGTAGCTGAAAGACTTGCTAAAAAAGCTCAAGAGAAAAAGATAACAAAAATTTT
TTTCGATAGGGGAATTTATAAATATCATGGAAGAGTAAGAGTTTTCGCTGATACACTTAGAAAAAATGGAATGGAATTTTAAAATGGAAAATATTAAAGA
CAAAAAAAATGATGATATCTTAGAAAAGTTAGTTCATATTAATCGTATTACAAAAGTTGTAAAAGGTGGAAGAAGGTTTGGTTTCTCAGCTCTTGTAGTG
GTTGGTAACCAAGCAGGAAGAATTGGTATAGCACATGCCAAAGCTAAACAAGTTCCTGATGCTATTAAAAAAGCAAATGAAATGGCTAGAAGAAAACTAA
TTCACATACCACTTAGAGAACGTCGAACAATACATCATGATGTGAAAGCAAAAGATGGTTCTGGAAAAATTGTATTAAGGGCAGCCTCTAAAGGAACTGG
TATTATAGCTGGAGGACCTGTGCGAGCAGTTTGTGAAGTTTTAGTGTAAAAGA